EFZO

Edese Federatie van Zang en Oratoriumverenigingen

 

Welkom !

 

Wat is de EFZO?

De vereniging draagt de naam: De Edese Federatie van Zang- en Oratoriumverenigingen, hierna en in het gewone dagelijkse verkeer EFZO te noemen. Alle binnen de gemeente Ede gevestigde zang- en oratoriumverenigingen kunnen lid zijn van de EFZO. Dit lidmaatschap is o.a. belangrijk om voor de  subsidie van de gemeente in aanmerking te komen!  Momenteel zijn 30 koren lid van de EFZO. Het aantal koorleden zit zo rond de 2100.

Voor nadere informatie kan men zich wenden tot het secretariaat:

G.J.W.(Geert)Moorman Dr.Ir.Vondelingpark 45 6716EL Ede

(0318-637056).

 

                                           Bestuur EFZO 

            Bart Klein               Geert Moorman        Jellie Hijlkema

 

Voorzitter/secretaris: 

G.J.W. (Geert) Moorman

efzo.ede@gmail.com

 

Penningmeester:

K.L.A.( Bart) Klein

 

Bestuurslid:

J.( Jellie) Hijlkema 

 

 Mailbox EFZO:      efzo.ede@gmail.com

 

Website EFZO:      http:/www.efzo.nl