EFZO

Edese Federatie van Zang en Oratoriumverenigingen

 

Info AVG:

 

 

“15 juni een nuttige bijeenkomst gehad over de AVG. 

Dhr. Eerkes heeft ons ingeleid bij de vragen rondom het toepassen van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming voor verenigingen. 

Na afloop werd hem op een ludieke manier nadrukkelijk gevraagd of hij akkoord ging met plaatsing van deze foto.”