EFZO

Edese Federatie van Zang en Oratoriumverenigingen

 

Bij deze wenst het EFZO bestuur u allen een klankrijk jaar toe met plezier in het samen zingen en samen zijn en bovendien in het opdoen van nieuwe inspiratie om 2023  tot een memorabel jaar te maken.

 
Komend jaar plannen we als EFZO weer een 

zomer korenfestival op 10 juni 

en in de winter het festival “koren op weg naar de Kerst” op 16 december. 

Beide keren, zoals vanouds op zaterdagen en in de Oude Kerk. Noteert u de data vast! 

Aanmelding kan na indiening van het toegezonden aanmeldingsformulieren zo’n 2½ maand voorafgaand aan de festivals.


Met vriendelijke groet,


Louis Dibbets
Secretaris EFZO

 

 


 

                                           Beste Muziekliefhebber,


Graag brengt het Edese koor Vocalise weer een concert onder uw aandacht.


Op woensdag avond 26 april 2023 om 20 uur worden in de Beatrixkerk in Ede vijf Magnificats gezongen.


Dergelijke lofzangen van Maria worden vaak in de kersttijd uitgevoerd, maar Vocalise vindt ze vanwege hun mooie klanken voor elk jaargetijde geschikt.
Vocalise laat u verschillende composities van Magnificats horen, zowel uit de Baroktijd (Johann Sebastian Bach en Antonio Vivaldi) als uit het heden (Ēriks Ešenvalds, Arvo Pärt, John Rutter). De Magnificats van Ešenvalds en Pärt worden a capella gezongen, de andere drie samen met een instrumentaal ensemble.
De stukken zijn heel verschillend van sfeer: van feestelijk, juichend, tot heel verstild en ingetogen. Van Bach wordt alleen het eerste deel gezongen, Vivaldi wordt in zijn geheel uitgevoerd. Van Pärt is een mooie verstilde versie te horen en Ešenvalds’ bijzondere klanken klinken in zijn Magnificat en Nunc Dimitis. Na de pauze kunt u genieten van het grootse Magnificat van Rutter met majestueuze muziek.


Vocalise heet u graag van harte welkom!
Vriendelijke groeten,
Ton Stumpel