EFZO

Edese Federatie van Zang en Oratoriumverenigingen

 

Beste Geert,S

Namens het bestuur van de EFZO van harte gefeliciteerd
met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.!
Deze waardering is voor een deel gebaseerd op je vele werk voor de EFZO.
In de dertien jaar als secretaris en voor een groot deel als voorzitter heb je veel werk verricht en daarvoor onze dank!

 

 


Wat is de EFZO?

 

De vereniging draagt de naam: De Edese Federatie van Zang- en Oratoriumverenigingen, hierna en in het gewone dagelijkse verkeer EFZO te noemen. Alle binnen de gemeente Ede gevestigde zang- en oratoriumverenigingen kunnen lid zijn van de EFZO. Dit lidmaatschap is o.a. belangrijk om voor de  subsidie van de gemeente in aanmerking te komen!  Momenteel zijn 30 koren lid van de EFZO. Het aantal koorleden zit zo rond de 2100.

Voor nadere informatie kan men zich wenden tot het secretariaat. 

Bestuur EFZO 

   

                               

Voorzitter

K.L.A. ( Bart ) Klein


Secretariaat:

L. (Louis ) Dibbets

https://efzo.ede@gmail.comPenningmeester:

B. ( Bernadette ) In "t Veen


Bestuurslid:

J. (Jellie) Hijlkema 

Mailbox :   https://efzo.ede@gmail.com 

   

Website EFZO:      http:/www.efzo.nl

 

Like ons op FACEBOOK :       efzo ede