Wat is het doel van de EFZO?


  • Het behartigen van de belangen van de leden bij het gemeentebestuur van Ede (o.a. de subsidieregeling) en verder bij landelijke organisaties van zang- en oratoriumverenigingen. De EFZO is vertegenwoordigd in de BAK (Belangen Amateurkunst) te Ede. Hierin werkt de amateurkunst (m.u.v. de beeldende kunst) samen in de belangenbehartiging naar de gemeente.


  • Het co√∂rdineren van gezamelijke muzikale activiteiten van de leden. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse korenfestivals, het Korenfestival in de Oude Kerk ongeveer begin juni en Koren op weg naar de Kerst in de eerste helft van december. Er is een goede deelname van de koren, de activiteit is sfeervol en krijgt op zaterdag een goede inloop door het winkelend publiek in het centrum van Ede. De centrale ligging van de Oude Kerk is daarbij een stevig voordeel.


  • De EFZO kan leden desgevraagd trachten behulpzaam te zijn bij het oplossen van organisatorische en bestuurlijke aard.


Like ons op facebook: efzo ede

unsplash